Her vil vi legge ut lenker til høringsuttalelser fra Oppegård historielag.


2021

(Foto: Kolbotn sentrum ca. 1920/Digitaltmuseum.no)

Høringsuttalelse til rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune    2023 – 2034 fra Oppegård historielag (OH). (Frist 1.11.2021)

Det vises til annonse i forbindelse med rullering av kommunens arealdel med frist for innspill satt til 1. november 2021. OH har tatt kontakt med Anne Holten i denne forbindelse, og finner at vi ønsker å benytte hele vårt innspill til Kommuneplanen for perioden 2019-2030 som grunnlag. Selvsagt med noen mindre endringer, da dette innspillet ble sendt i en meget turbulent periode med kommunesammenslåing til Nordre Follo kommune. OH har selvsagt liten kjennskap til tidligere Ski kommune og vil i sin helhet forholde seg til gamle Oppegård kommunes arealer (heretter kaldt OK).

OH tar utgangspunkt i Plankartet utkast 07.11.2018, samt høringsutkast for samfunnsdelen og arealdelen i blå grønn og lysbrun utgave. Antar at dette er dokumenter som ligger til grunn for dagens kommuneplan kart. Fant ikke dette på kommunens hjemmeside. Det gjorde heller ikke kommune Kari. (hun prøvde en bløff)

Les mer i vedlegget: /4file/filer/2021_nordre%20follo_revisjon%20av%20kommuneplanen.pdf