VELKOMMEN!

Oppegård Historielag er en ideell organisasjon, og som ble stiftet på Kolbotn 19. november 1986.
 
Vi samler inn kunnskap og fakta om lokalhistorie for å gjøre den kjent for kommunens innbyggere og andre interesserte. Vi arrangerer utflukter, foredrag, publiserer artikler, og årskalender. Vi utgir eget medlemsblad, to ganger pr. år. Dessuten uttaler vi oss i kommunale høringer, regulerings- og bebyggelsesplan-saker for å ivareta kulturarven vår.

Mer konkret, historielaget har jobbet med bl.a. innsamling og dokumentasjon av foto, registrering og skilting av gamle hus, og registrering og bevaring av kulturminner i utmark. For tiden jobbes det med innredning av Langbygningen til Ljansbruket som lokalmuseum, drift av Oppgangssaga i Gjersjøelven og med stokkbåt- og ferdselsveiprosjekter, osv.

En viktig oppgave er å etablere et varig vern av våre Oldtidsveier. Les mer her >>>
 
En annen viktig oppgave er å dokumentere, bidra til å skrive Oppegårds historie.

Vi stiller også med en representant i kommunens arbeidsgruppe for utgivelse av en jubileumsbok, til kommunens 100-års jubileum i 2015.
 
Vedtekter for Oppegård Historielag. Trykk her
 
Oppegård historielag har 321 medlemmer pr. mars 2011, og er nå det nest største historielag i Follo.
 
Oppegård historielag er tilsluttet 
 
  
Æresmedlemmer i Oppegård Historielag:
  • Karl Thingstad (1986, ble æresmedlem allerede ved etableringen av laget, 19.11.1986)

  • Eivind Barca (2005)

  • Molle Bjørgaas (2010)

  • Kjell Dybdahl (2010)

  •      Bjørn G. Lunder (2016)
  •      Willy Østberg (2017)
  •     Egil Wenger (2019)

Æresmedlemskap i Oppegård Historielag kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for fremme av lagets formål.

Oppegård historielag:

·         Postadresse: Postboks 12, 1411 Kolbotn

·         E-post

·         Internett: www.oppegard-historielag.org

·         Bankgiro: 0530 0186 965 (Oppegård Historielag)

·         Org.nr.: 986689346

 
Bli med i Oppegård historielags gruppe på Facebook!