Kalendere

Oppegård historielag har gitt ut kalender hvert år siden 1990 (med unntak av 2001 og 2006). Den første kalenderen var et bidrag i anledning Oppegård kommunes 75-års jubileum og hadde bare bilder. Seinere har de årlige kalendrene bidratt med en rekke spennende historiske temaer og er blitt ettertraktede samleobjekter. De fleste kalendrene er fortsatt på lager, ta kontakt for bestilling. De utsolgte kalendrene har vi laget kopier av.

Alle kalendrene er nå skannet og ligger tilgjengelige her i pdf-format. Filene lastes ned med Acrobat Reader.

1990: Oppegård kommune 75 år 1915-1990
1991: Diverse gamle bilder
1992: Husmannsplasser (utsolgt, kun kopiutgave)
1993: Gjersjøen
1994: Smaalensbanen - om jernbanen gjennom bygda
1995: Oppegård - også en kystkommune (utsolgt, kun kopiutgave)
1996: Gamle Mossevei - hovedveien mot sør 1860-1970
1997: Skolene i bygda
1998: Postkort og posthistorie fra Oppegård
1999: Idrettslivet i bygda
2000: Et tilbakeblikk
2002: Det mangfoldige foreningslivet (utsolgt, kun kopiutgave)
2003: Husene som forsvant (utsolgt, kun kopiutgave)
2004: Næringslivet i bygda
2005: Gjersjøvassdraget
2007: Butikkene som forsvant
2008: Kommunevåpenets 17 middelaldergårder
2009: Dagliglivets kulturminner
2010: Gamle hus i Oppegård
2011: Plasser i Oppegård
2012: Møteplasser i Oppegård

2013: Lokalhistoriske veinavn
2014: Gamle veier og veifar - Oppegårds viktigste kulturminner
2015: Oppegård i 100
2016: Oppvekst i Oppegård
2017: Gjersjøelva
2018: Idretten i Oppegård
2019: Før og nå i Oppegård
2020: Vel og grendelag i Oppegård