Medlemsblad


Oppegård Historielag utgir sitt medlemsblad et par ganger i året, høst og vinter/vår og sender det til alle medlemmer. Størrelsen er varierer mellom 8 og 24 sider. Medlemsbladet inneholder litt om tidligere aktiviteter og dessuten informasjon om de kommende aktiviteter for sesongen, så vel som artikler og mindre notiser.
 
På 80- og 90-tallet var utgivelsene mer sporadiske og medlemsbladet ble kalt Futh-arket etter navnet på runealfabetet. En del år lå redaksjonen nede, men gjenoppsto som Medlemsbladet i 2001.
 
Formål:
  • Oppegård Historielags medlemsblad skal tjene som bindeledd mellom medlemmene og skal holde disse orientert om Historielagets virksomhet.
  • Medlemsbladet skal stå åpent for saklig debatt om historiske saker i Oppegård kommune.
  • Medlemsbladet skal spre informasjon om Oppegårds historie i form av tema-artikler.
Alle utgavene er lagt ut  pdf-format og lastes ned med Acrobat Reader.
 
Medlemsbladet:
2018-1 2018-2
2017-1 2017-2 
2015-1 2015-2
 
Futh-arket:


Hele saken