Video

Det er blitt lagd et imponerende antall videoer om tidligere tider i Oppegård, her er de som Historielaget har samlet. I tillegg finnes svært mange videoer på hjemmesiden til Sigurd Dancke: http://oppegardeventyret.homestead.com/

Videoene kan sees ved blant annet å bruke nettleseren ”VLC media player”, et program som kan lastes gratis fra internett. For enkelte av de gamle videoene kan du få en feilmelding, for eksempel ”The AVI file is broken. Do you want to try to fix it?” Velg da ”Don’t repair” og videoen vil da avspilles på normal måte. Får du problemer med å spille av videoene vil Historielaget forsøke å bistå. Send oss en e-post til

post@oppegard-historielag.org


Video fra Oppegård:

 
 
Kullebund Kulturen: Videoopptak om Oppegård kommune laget i 1987, og hvor ordfører Bjørn Kristiansen inviterer til en reise i Oppegårds fortid og nåtid. Det er intervju med Erik Bonde Hansen, Reidun Holthe, Kaare Petersen, Sverre Christiansen, Karl Thingstad, Rudolf Knoph og Sture Larsson
 
Gerdarudin - skogsbygda rundt Gjersjøen. Oppegård før 1915, 1990 (25 min./125 mb). En video til Oppegård kommunes 75 års jubileum i 1990 hvor kommunen presenterer seg selv. En påkostet video med flyfotografering av de 17 middelaldergårdene, og hvor Historielagets leder, Terje Fredriksen forteller.

Eventyret om Oppegård - 1999 - 7 video-filmer om Oppegårds historie ved Sigurd Dancke og Harald Lundstedt. Som innledning på samtlige videer synger Tone Holte "stev om Oppegård", et stev funnet i Oppegård kommune.
del 1 - Den Fredrikhaldske Kongevei (28 min./177 mb) hvor Willy Østberg forteller. Kongefølge i 1704. Kristian VI i 1733. I 1760-årne ble veien utbedret av av kapteil Dødelein. I 1716 kom Karl XII med sin hær, men ble stoppet Haugbro, og måtte gå på isen over Bunnefjorden. Eneste vei mellom Kolbotn og Oppegård syd frem til 1939.
del 2 - Uppigarden (26 min./120 mb). Om gården Søndre Oppegård, den største gården i kommunen med 400 mål innmark og 3.000 mål skog. Er samtidig en av de eldste gårdene i Oppegård kommune. Intervju med Eva Sundt som flyttet inn med Eivind i 1951.
del 3 - Gjersjøelva, elva som ble til et av Norges største sagbruk (17 min./109 mb). Ljansbruket var frem til 1952 et av landets største sagbruk, og største arbeidsgiver i Oppegård kommune. Intervju med Otto Bråten på Hvitebjørn Gård.
del 4 - Greverud, gården som sto utenfor (21 min./121 mb), d.vs. utenfor Ljansbruket. Intervju med arkitekt Randi Skjerven.
del 5 - Hvitebjørn og Svartskogplatået (18 min./103 mb). Litt om kulturminner og historie fra en lang tidsperiode, fra bosetningene i Sandbuktskogen fra omlag 800 f.kr.og frem til vår tid. Intervju med bl.a. Otto Bråten på Hvitebjørn Gård.
del 6 - Nøstvedtkulturen. Intervju med Willy Østberg om de mest kjente funnene i Follo, om funnene på Sjøskogen som lå på eiendommen til Nøstvedt gård. Og om steinalderen som varte i 6.000 år.
 

TV innslag fra Oppegård:

Merking av oldtidsveiene i Oppegård (TVFollo - 2005.11.04) (3 min./75 mb) - Kirkeveien mellom Svartskog og Gjersjøen er ferdig skiltet, Bjørn Lunder og Egil Wenger forteller og tar oss med på en rusletur langs Kirkeveien.
Sandbuktskogen (TVFollo - 2005.04.29) (3 min./35 mb) - Intervju med Ole Rojahn som leder rusletur med Oppegård Historielag. Mer enn 300 oppbygde terasser (bygningsfundamenter) finnes på Sandbuktskogen på Svartskog. Et gåtefult og spesielt fenomen fra en lang periode, fra slutten av bronsealderen og videre i flere hundre år.
Snarveier i Oppegård - (NRK1- 2005.06.15) (3 min./17 mb) - Merking av snarveier, intervju med bl.a. Ragnar Dahl, leder Oppegård Vel. Oppegård kommune har tatt initiativ til registrering og skilting av snarveier, slik at dsse ikke bygges igjen ved fremtidige reguleringer.
 

Langs den Fredrikshaldske Kongevei:

I 1989 feiret Statens Vegvesen sitt 125-årsjubileum. Vegkontoret i Akershus markerte sin del av jubileet ved å utarbeide en illustrert informasjonsbrosjyre om Den Fredrikshaldske Kongevei. I tillegg ble det laget to videoer om Kongeveien.
Den Fredrikshaldske Kongevei - NLNH prosjekt (20 min./94 mb) som beskriver veien fra Gamlebyen i Oslo til Østfolds grense. Gjennom Oppegård beskrives veien langs Landerudsenteret, Sønsterud, Østre Greverud, krysset under jernbanelinja, Sætre gård og ned til Haugbro hvor veien krysser Sætrebekken. Deretter går Kongeveien inn i Nøstvedtmarka hvor veien antagelig er best bevart.
-- Den andre videoen som innehoder supplerende stoff om sammenheng mellom veien, landskapet og lokalhistorien i Follo har vi så langt ikke lyktes å skaffe tilveie.