Gamle Mossevei

Åpningen av Gamle Mosseveien har også hatt stor betydning for utviklingen i Oppegård kommune. Her vil historien om Mosseveien komme. En liten ”smakebit”:

·         Kongeveien var mye benyttet helt til Mosseveien ble anlagt i 1857 – 60, etter denne tid ble Kongeveien mest benyttet når bøndene fra Langhus og Ski skulle føre sine varer til Oslo. Da Mosseveien ble tatt i bruk, bortfalt også betydningen av den vei som førte fra Ås og Nordby forbi Sjødal, Oppegård og Hvitebjørn til Li og Hauketo

·         Kilde: Oppegård kommunes historie, Eivind Barca