OPPEGÅRD LEKSIKON

 
 
Erik Ballangruds forord 
(NB: Dette dokumentet vil ikke bli oppdatert på historielagets nettside, men videreføres på Lokalhistoriewiki.no)

Dette dokument er ikke på noen måte et ferdig produkt.  Det er fortsatt mange ”hull” å fylle og sikkert feil som må rettes.Til dette trenger jeg publikums hjelp.

Jeg tillater meg å be alle som kommer borti dette dokumentet om å se etter oppslagsord som dere forventer å finne i et leksikon som dette. Hvis dere ikke finner det, eller mener det har ufullstendig omtale eller feil så la meg få vite det.

Det meste av det som her er skrevet har andre skrevet før meg. Jeg har bare plukket ut det essensielle.

Litteraturliste  bakerst i dokumentet.

Kildehenvisning for de fleste enkeltopplysninger finner du i mitt "Oppegårds historie i telegramstil", Alfabetisk.

Opplysningene kan brukes fritt mot å oppgi kilde.

Erik Ballangrud, 7. mars 2004
 
For spørsmål/kommentarer til dokumentet, kontakt historielaget på e-post post@oppegard-historielag.org.
Copyright: Erik Ballangrud

 
Arbeid med oppdatering av Oppegård leksikon
 
 
Videre oppdatering av Oppegård leksikon blir ikke gjort i dette dokumentet. Artiklene blir overført til Lokalhistoriewiki og kan oppdateres der med ytterligere informasjon. Dette etter samråd med Erik Ballangrud før han gikk bort, sommeren 2013. Historikken med den opprinnelige teksten blir tatt være på. Oversiktsside for Oppegård leksikon på Lokalhistoriewiki.
 
 
Meld gjerne til styret hvis du vi være med på å oppdatere artiklene i Oppegård leksikon og overføringsjobben til Lokalhistoriewiki eller bare sett i gang med egne artikler. Kontakt Siri Iversen for mer informasjon og opplæring i Lokalhistoriewiki hvis du ønsker det.