Oppegård Historielag 25 år - Vellykket jubileumsmiddag lørdag 5. november
 
I anledning vårt 25-års jubileum, en jubileumsmiddag ble arrangert i Grendehuset Oppegård, med 41 deltakere.

Formelt program:

· Kort velkomst ved Historielagets leder.

· Deretter var vi så heldige å ha 5 tidligere ledere tilstede som fortalte om sin periode som leder, om eksterne og interne utfordringer, om etableringen av laget, osv. osv. De tidligere ledere i talerekkefølge: Terje Fredriksen, Willy Østberg, Ole Rojahn, Bjørn Lunder og Erik Ballangrud.

· Egil Wenger avslutter middagen, taffelet ble hevet.

· Deretter ble ordet fritt.

Det falt mange interessante ”gullkorn” fra de tidligere ledere, opplysninger som vil bli verdifulle når Historielagets egen historie skal skrives.

For ytterligere informasjon, se også vår pressemelding med 4 bilder inkludert samt artikkel i Østlandet Blad som du finner på side 12 i dagens avis (8.11.2011).