Spennende rusletur med start Gamle Aker kirke (Akerveien 26), søndag 2. oktober, kl. 10:00
Hei;
Søndag 2. oktober inviteres det til en spennende rusletur, med mange ulike tema:

· Vår Frelsers gravlund: Hele gravlunden som nå er fredet er full av historie, både om de som er begravet der og gravene som sådan. Turen starter med en kort orientering om selve gravlunden, litt historikk og litt fakta.

· Vår geologiske historie: Gravsteinene (råemnet) kommer fra nær hele landet, fra Fauske i nord til Larvik i sør. De polerte gravsteinene viser bergartens struktur hvor de enkelte mineralene ofte er godt synlig, f.eks. i larvikitt, granitt, gneis, gabbro, hyperitt mm. Gravsteinen viser også del av en annen historie, nemlig vår geologiske historie.

· Etter dette går vi opp til Gamle Aker kirke, middelalderkirke som i sin tid lå langt utenfor byen hvor det igjen blir litt historikk og fakta.

· Til sist, informasjon om sølvgruven under kriken, ølhallen, og andre gravlunder i nærheten vil også bli nevnte under turen.

Claus Christiansen, kjentmann og geolog, aktiv i Follo Geologiforening vil være guide.

Hver og en må sørge for transport til Gamle Aker kirke, Akersveien 26. Oppmøte kl. 10:00

Beregn god tid, turen tar vanligvis 4 til 4,5 timer. Ta med kaffe, mat og drikke.

VEL MØTT!