Vellykket omvisning i det gode været

6. juni 2011

Oppegård kirke (Svartskog) er den eldste kirke i kommunen, søndag 5. juni ble arrangert omvisning her. Det var hele 29 fremmøtte i det gode været.
 
Kirketjener Svein Harald Tjærnes var vår guide som ga en svært interessant omvisning. Første del av omvisningen var inne i kirken. Andre del av omvisningen var på gravlunden.
Omvisningen inne i kirken var til stor grad basert på boken ”Kirke og menighet i Oppegård” av Hans Christian Mamen, utgitt i forbindelse ved Oppegård kirkes 100-års jubileum i 1976. Det har vært tre kirker på samme kirkested, Middelalderkirken, Müllerkirken og Keitelkirken:
Middelalderkirken som var en stavkirke som ble revet i 1722. Det antas at det er denne kirken som Sigrid Undset levendegjorde i romanen ”Olav Audunssønn i Hestviken” og i den mer berømte roman ”Kristin Lavransdatter”. Her lar hun leseren få små glimt av livet i Gerdarud.
Müllerkirken ble vigslet 16. oktober 1722, vi ble vist bilde av en modell av kirken. I 1720-årene ble denne som de andre kirker i landet, solgt på auksjon til private. I 1847 ble kirken kjøpt av kommunen på vegne av menigheten, for 81 spd.
Keitelkirken, dagens kirke som ble reist av byggmester Andreas Keitel. Han bodde på Oppegård, og er sammen med sin hustru begravet på kirkegården (død 1888). På gravsteinen står han med tittelen ”Kirkebygger”.
Fra interiøret:
På kirkegalleriet er et tyskbygd orgel fra 1876, fortsatt i bruk etter omfattende restaurering.
I taket henger kirkeskipet ”Fram”, en modell av polarskipet, og som ble overlevert kirken i 1971. Skipet var en gave fra Hans og Inga Tjernæs, besteforeldre til vår guide.
Alterkalk fra 1600-tallet, men inngravering forteller at kalken i 1708 ble forbedret, den ble gjort større. Disken antas like gammel. Dåpsfatet er fra 1681,
Andre del av omvisningen var på gravlunden:
Kirkegården har en sammenhengende historie tilbake til middelalderen, men ingen av de virkelig gamle gravminner er tilbake. Det eldste gravminne er på graven til sogneprest Poul Quist, som døde i 1814. Dette gravminne (et jernkors) var nå sendt til restaurering, ikke tidfestet når det kommer tilbake til kirkegården.
DIS-Norge – landets største forening for slektsforskere – arbeider med å registrere alle gravminner i Norge, inklusive foto av hvert gravminne. På Oppegård er 351 gravminner registrert, se også
www.disnorge.no/gravminner/vis.php?mode=pe&id=1076
 
Noen av deltakerene foran det 240 år gamle eiketreet:
 
 
Eiketreet foran kirken er omlag 240 år gammel, fra ca. 1770.