ÅRSMØTET 2011 ER VEL AVVIKLET
10. mars 2011
Fra årsmøtet Oppegård Historielag 9. mars 20011:

De frammøtte medlemmene fikk presentert en rapport fra et ganske aktivt år. Laget er i god gjenge, og ingen økonomiske problemer. Det er vel verd å legge merk til at Oppegård Historielag nå er nest størst i Follo - regnet etter antall medlemmer. Årsmøtet valgte Bjørn Egil Jensen som ny leder for et styre som er utvidet fra 5 til 7 medlemmer. Egil Wenger takket for seg som leder, men fortsetter i styret - det kan være greit med overlapping. Bjørn Engebretsen ble takket av som styremedlem, mens nye i styret er lederen, sammen med Einar Skillebekk og Lars Christian Nordby.
Årsmøtereferatet finner du her