Tårnet og dets voktere

 
Redaksjonen for Oppegård historielags medlemsblad 2/2001. Foto: Digitalt museum/MIA, idnr: 0217-028:0006)
 
Branntårnet på Grønliåsen ble reist av Ljansbruket, ombygget i 1932 og ble revet i begynnelsen av 60-årene. Det var også branntårn på Haukåsen i Oslo og Kjerringhøgda i Ski. Disse hadde telefonforbindelse med hverandre og kunne krysspeile og dermed angi nøyaktig hvor det var brann. Etter at det ble vanlig med flyovervåking er brannvaktene nedlagt, men Kjerringhøgda er restaurert til utkikkstårn.
 
Om brannvaktene vet vi følgende: Johan Larsen (1867-1937) fra Nordberget på Solbråtan og hans sønnLorentz (1903-1967), også kalt Nurmi for fordi han var en flink løper og syklist. Lorentz ble seinere banemester på Kolbotn idrettsplass. Under krigen var Christian Myhrvold (død 1956) brannvakt, og sønnen Bjarne forteller at han måtte gå til tårnet med mat i den tørreste tiden fordi faren ikke kunne forlate tårnet.