Kampen mot ny Mastemyrvei i Kolbotn sentrum

Kampen mot ny Mastemyrvei i Kolbotn sentrum

Lars Amundsen, Oppegård historielags medlemsblad 2/2001

Arbeidet for å hindre at det ble bygget en ny Mastemyrvei gjennom Kolbotn sentrum, startet da Statens Vegvesen og firmaet Taugbøl & Øverland på 60-tallet la fram et prosjekt hvor veien skulle gå på framsiden av Rikeåsen, over Skolebakken og Ormerudveien, for å «lande» bak Hovedgården. Prosjektet berørte mange eiendommer i sentrum, og skapte umiddelbart protester. «Rasten» var en av bygningene som ville forsvinne. Der jeg bodde, nederst i Ormerudveien, ville vi få brua i høyde med stuevinduene.

Etter at prosjektet ble lagt fram samarbeidet jeg en del med adv. Leif Fadnes som bodde nederst i Skolebakken. Vi forberedte et innlegg til et offentlig møte om saken. På møtet argumenterte vi for at en ny Mastemyrvei måtte føres utenom det vi oppfattet som Kolbotn sentrum. På samme møte la også ing. Sverre Kjeldstad fram et forslag som gikk ut på at veien skulle gå fra Li gård under Rikeåsen og ut til Skiveien. Et argument mot en slik vei fra kommunens side, den gangen, var at den ville ødelegge freden på kirkegården!

Den løsningen som etter hvert ble valgt, nemlig å legge veien i tunnel under Rikeåsen og i lokk under Ormerudveien, ble nok atskillig mindre ødeleggende for bebyggelse og miljø i sentrum av Kolbotn. Men det kan vel også sies at den nye Mastemyrveien ble begynnelsen til store forandringer i området.