Historisk punsj - historielagets logo

Punsjbollen er utgangspunktet for Oppegård historielags logo. Tilhørte Einar og Trygve Bratland.Foto: M. Bjørgaas/Oppegård bibliotek.
 
 
Den store punsjebollen i kobber, er i Molle Bjørgaas eie. Hennes far, Einar Bratland var nemligen av dem som var svært aktiv i den selskapelige klubben som besto av engasjerte og samfunnsbevisste herremenn som visste å nyte bordets gleder, inklusive en god punsj. På punsjebollen er det en inngraveringsom altså sebere ble tatt i bruk som logo til Oppegård historielag, og studerer man den nøye, ser man at den faktisk forteller det viktigste om Oppegård-bygda. De tre feltene viser et sagblad, tre kornaks og en bjørn. Kronen øverst, symboliserer skog.
 
I 2010 ble Molle Bjørgaas og Kjell Dybdahl utnevnt til æresmedlemmer i Oppegård historielag (Foto: Siri Iversen)

 
Molle Bjørgaas, som selv er svært aktiv i historielaget, forteller at hun i 1988, to år etter at historielaget ble stiftet, kom med forslaget om å bruke motivet på punsjebollen som logo i historielaget. Den symboliserer det gamle ppegård, og hun mente derfor den var midt i blinken for formålet.
 
Da Oppegård historielag vedtok å bruke dette motivet som sin framtidige logo, ble en designer ved Det historisk-filosofiske fakultet kontaktet. Hun tegnet ned motivet på papiret og tegningene ble sendt til Norsk lokalhistorisk instituttfor rådføring. Her konstaterte Liv Marthinsen a våpenet (motivet) henspiller på viktige trekk i Oppegårds historie, og dermed et godt egnet våpen/logo for historielaget.
 
I 1. felt finner vi et sagblad, i 2. felt tre kornaks og i 3. felt en bjørn. Dermed symboliserer  logoen den viktige sagbruksvirksomheten i kommunen, jordbruket (vi hadde mange store gårder) og bjørnen symboliserer Hvitebjørn. Kronen på toppen symboliserer skogen. Molle Bjørgaas forteller også at den bitte lille prikken midt i sagbladet er evighetssymbolet.
 
Utdrag av Unni Fjelds artikkel i Lokalavisen Oppegård. Fra Oppegård historielag medlemsblad nr 1/2001.